KNOWLEDGE
บทความสำหรับลูกจ้าง
11 Mar 2019
ต้องมีเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ ในวัยเกษียณ
จากโครงการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ) โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมี    ณ วันเกษียณอายุ คือผู้ชายอยู่ที่ 2.1 – 2.9 ล้านบาท ส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อายุยืนกว่า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองมากกว่าอยู่ที่ 2.5 – 3.3 ล้านบาท คิดง่าย ๆ เฉลี่ยกลม ๆ สำหรับคนไทยแล้วคือ 3 ล้านบาท
DETAIL
08 Mar 2019
3 เหตุผลที่ทุกคนต้องเตรียมตัวเกษียณ
คำถามที่มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวเกษียณ หรือ การจัดการเงินสำหรับใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ก็คือ มันสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอ? ดูจะจริงจังเกินไปกับชีวิตหรือเปล่า? แค่ทำงานหารายได้เพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ใช้แล้วเหลือก็เอาไปเก็บออมฝากธนาคารไว้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ไม่พอก็หารายได้เพิ่ม อีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ จะรีบกังวลไปทำไม ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกตั้งนาน
DETAIL